ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง)

ที่อยู่ : หมู่  4  ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120

โทรศัพท์ : 034-761770 , 089-6745337

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 75010053@skm.go.th

FaceBook : โรงเรียนวัดแก่นจันทน์-จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง